POGRZEB TRADYCYJNY

Pogrzeb tradycyjny

to najgłębiej zakorzeniona i najczęstsza forma pożegnania. Bez względu czy ma charakter religijny czy świecki, najczęściej poprzedzony jest wystawieniem trumny ze Zmarłym w kaplicy przedpogrzebowej. Jest to miejsce, gdzie rodzina i przyjaciele mogą w skupieniu pożegnać ukochaną Osobę. W przypadku osób świeckich zwykle pożegnaniu towarzyszy Mistrz Ceremonii, który wypełnia ostatnią wolę rodziny co do przebiegu uroczystości. Od tego momentu zaczyna się formalna część pogrzebu. Żałobnicy udają się do świątyni (pochówki wyznaniowe), a następnie towarzyszą Zmarłemu w jego ostatniej drodze na cmentarz.

W ramach pogrzebu tradycyjnego proponujemy następujące usługi:

– sprzedaż trumien i akcesoriów funeralnych,
– przewóz zmarłego,
– przechowywanie zwłok w chłodni,
– toaleta pośmiertna,
– nekrologi, klepsydry,
– wiązanki, wieńce szarfy,
– krzyże, tabliczki, obudowy grobów,
– kompleksowa organizacja pogrzebu,
– oprawa muzyczna ceremonii,
– organizacja stypy,
– organizacja pogrzebu bez konieczności
natychmiatowego posiadania gotówki,
– wypłata zasiłku pogrzebowego: ZUS, KRUS

Już od ponad 100 lat

spoglądamy w pełne smutku oczy córek i synów, matek i ojców i wciąż z tym samym zdumieniem
odkrywamy, że śmierć choć odbiera nadzieję, to pozostawia miłość.
Miłość ta nakazuje, aby ostatnia droga bliskiej sercu osoby miała nie tylko wymiar duchowy, ale i godną oprawę.